Carl ZEISS

Carl ZEISS

کمپانی زایس به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده های تجهیزات پزشکی با حدود 150 سال سابقه کار در سال 1846 در آلمان تاسیس شده است. از آنجا که زایس یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان در حیطه سیستمهای نوری می باشد به طبع آن در دنیای چشم پزشکی نیز بعنوان یک پیشرو شناحته می شود. این کمپانی با به کارگیری تکنولوژی روز همواره به دنبال تسهیل کار پزشکان و نتایج اثربخش برای بیماران می باشد. در حیطه چشم پزشکی نیز جراحی های کاتاراکت یا اصلاح عیوب انکساری چشم نیازمند تجهیزات گسترده ای از تشخیص تا درمان می باشند. این کمپانی با تولید دستگاههایی جهت تسهیل هر چه بهتر این روند کمک شایانی به ارتقاء این روند می کند. شرکت دیده بان تجهیز البرز نیز در این راستا با ارائه محصولات زایس، در تمام مراحل این فرآیند از تشخیص تا درمان در کنار شما خواهد بود تا از این طریق مراحل تشخیص تا درمان برای پزشکان و در ادامه بیماران سریعتر، دقیق تر و کارآمد تر انجام پذیرد.