لنز های درون چشمی

لنز های درون چشمی

لنز داخل چشمی (Intra Ocular Lens) برای درمان آب مروارید و نزدیک بینی در چشم کاشته می شود. لنزهای داخل چشمی شامل یک عدسی پلیمری کوچک به همراه بازوهایی ازهمان جنس می باشند، که این بازوها به ثابت نگهداشتن لنز داخل کیسه کپسولار چشم کمک می کند. به طور کلی لنزهای داخل چشمی به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند :

1.  لنزهای سودوفاکیک که در واقع این نوع از لنزهای داخل چشمی در حین عمل جراحی آب مروارید پس از خارج کردن لنز طبیعی کدر شده جای گذاری می شوند.

2.  لنزهای فاکیک این نوع از لنزهای داخل چشمی هستند که در حضور لنز طبیعی و در جلوی آن در طی عمل جراحی انکساری و برای تغییر قدرت بینایی چشم کاشته می شوند.

نوآوری و دقت درفرآیند طراحی و تولید محصولات زایس منجر به ارائه رنج گسترده ای از لنز های درون چشمی و انژکتورها، برای جراحی با برش میکرو شده است که سبب بازیابی بینایی مشابه به قدرت طبیعی چشم خواهد بود. بهبود در وضوح دید حتی یک روز پس از عمل جراحی مشهود می باشد و نوآوری و دقت درفرآیند طراحی و تولید محصولات زایس منجر به ارائه رنج گسترده ای از لنزهای درون چشمی و انژکتورها،  برای جراحی با برش میکرو شده است که سبب بازیابی بینایی مشابه به قدرت طبیعی چشم خواهد بود. بهبود در وضوح دید حتی یک روز پس از عمل جراحی مشهود می باشد. عدم القای آستیگماتیسم به قرنیه و در عین حال درمان آستیگماتیسم طبیعی چشم را به دنبال دارد.