لنز های تک کانونی CT ASPHINA

لنز های تک کانونی CT ASPHINA

امروزه لنزهای متنوعی در جراحی­های آب مروارید و اصلاح عیوب انکساری چشم کاربرد دارند ولی آستیگماتسیم ناشی از بخیه در محل برش از عمده مشکلاتی است که این لنزها پس از عمل جراحی برای بیماران ایجاد می­ کنند. لنزهای از پیش آماده CT ASPHINA با قرارگیری در انژکتور بلومیکس 180 توانایی کاشت آسان، سریع و با برشی در حد میکرو را به پزشک جراح می ­دهد.

CT ASPHINA 409 / 509 M/MP


لنزهای CT ASPHINA لنزهایی دارای عدسی تک کانونی و غیرکروی هستند که به منظورعدم تشدید یا حتی اصلاح انحرافات کروی چشم به کار می ­روند. 4 بازوی صفحه ای پهن به پایداری، عدم چرخش و تمرکز آن در مرکز برای طولانی مدت کمک می ­کند. تکنولوژی لبه های تیز نیز از PCO پیرامون لنز جلوگیری می­ کند. این خانواده نیز همانند بقیه لنزهای گروه CT به دلیل سطح آبگریز و توده آبدوست نه تنها از رسوب کلسیم روی عدسی جلوگیری می­ کند بلکه انعطاف پذیر نیز می ­باشند و از ترک خوردن لنز در حین کاشت جلوگیری می­ کنند. کاشت بسیار آسان مدل های از پیش آماده این خانواده از لنزها تنها با قراردادن آنها در بلومیکس 180 و تزریق آن در محل مناسب به جراح این توانایی را می ­دهد تا با ایجاد برشی در حد 1.8 میلی متر نیاز به بخیه را از بین ببرد. از بزرگترین مزایای حذف بخیه جلوگیری از القای آستیگماتیسم به قرنیه می­ باشد علاوه بر این نه تنها ریسک التهاب و از دست رفتن سلول های اندوتلیال کاهش می­ یابد بلکه باعث بهبود و بازیابی هر چه سریعتر محل برش نیز می ­شود. دو مدل لنز 409 و 509 متعلق به خانواده CT ASPHINA می ­باشند با این تفاوت که مدل 409 تنها مانع تشدید انحرافات کروی چشم می ­شود (Aberration Neutral) ولی مدل 509 علاوه بر عدم تشدید انحرافات کروی می ­تواند برخی از این انحرافات را نیز اصلاح کند (Aberration Correcting) و در نهایت باعث ارتقاء کیفیت دید، عمق میدان دید و وضوح تصویر می ­شود.